home

Slogan Danışmanlık

Yatırım teşvik belgesi nasıl alınır?

Hazine müşteşarlığına yatırım bilgi formları hazırlanarak eğer komple yeni yatırım değil ise kapasite raporu örneğin : imalat sektörü için  kapasite raporunu baz olarak alırsınız ihtiyaç duyduğunuz makina tesisat veyahut   diğer donanımlara göre dosyanızı hazırlarsınız   , makina tesisat listesini hazırlarsınız yatırım bilgi formu ile beraber ihtiyaç duyulur ise il  sanayi  odasına müracat edebilrisiniz veya hazine müşteşarlığıteşvik uygulama genel müdürlüğüne   bizzat müracat ederek yapmış olduğunuz rapor ve yatırım bilgi formundaki bilgilere göre uygun görülür ise hangi kalemlerde yatırım teşvik belgesi ihtiyacınız karşılanacak ise ona göre değerlendirmeye alınır  ve desteklerden yararlanabilirsiniz.

Hizmet sektöründe örneğin turizimi örnek alalım turizim sektörüünde bir otel turizim işletme belgeli olabilir veya otelindeki makina tesisatı yenilemek ister veya mutfak bölümünü yenilemek ister   burda yapılacak olan şey şudur Turizim bakanlığından onaylı turizim işletme belgesini baz alarak otelin kapasitesi belirlenir ve orda ihtiyaç duyulan malzemeler çıkarılır, yatırım bilgi formu ile düzenlenir hazine müşteşarlığına müracaat edilir , ve yatırım teşvik belgesi düzenlenir.

Sağlık sektöründe ve diğer farklı sektörlerde herhangi bir yatırım söz konusu ise ilğili bakanlıklardan ön izin alınması gerek örneğin madencilikte ön izin alınması gerekir kısaaca yatırım teşvik belgesi ile ilgili olarak temel bilgiler bunlardır.

Yatırım teşviklerinden kimler yararlanabilir?Yatırım teşviklerinden  tüzel kişilikler , şirketler, veya şahıs mükkelefiyetleri de yararlanabilirler  faaliyet konularını ticaret sicilde tespit etirmek kaydı ile hazine müsteşarlığına müracat ederek veya bulundukları bölgede sanai odaları var ise o sanayi odalarındaki ilgili makamlara müracat ederek yatırım bilgi formlarını detaylı yatırım maliyet analiz raporlarını isteniyor ise evraklarını hazırlayarak müracat ederler ihtiyaç duymuş oldukları   yatırım teşviklerden yararlanırlar.

Gelişmiş yörelerde  yatırım teşvik belgesi komple yeni yatırımlara verilmez , adı üstünde  gelişmiş yöredir, burdaki maksat daha az gelişmiş bölğelerde istihdam a ihtiyaç olan bölğelerde yatırım amacı karşılamasıdır.Örnek verecek olur isek istanbul da gelişmiş bir bölge yatırım olarak algılanır  burdaki mevcut tesisler ancak modenizasyon , yenileme , dar bogaz giderme anlamında , ama bazı sektörlerdede kısıtlama olmak kaydı ile  örneğin tekstil de kısıtlama vardır , teşvikler verilebilir ama komple yeni yatırım alacak olan bir mükellef veya yatırımcı ancak gelişmiş yörenin dışında bölgede yatırım yapar ise desteklerden yararlanabilir veya gelişmiş yörede organize sanayi bölgesinde yine yatırım teşvik ile ilgili dosya hazırlanıp , komple yeni yatırım olarak müracat eder gerek hazine müsteşarlığı teşvik uygulama genel müdürlüğünden  veya sanai odası aracılığı ile yine hazine teşvik belgesi alabilir.

Yatırım teşviki nedir ?


Yatırım teşviki devletin yatırım politikaları çerçevesinde  imalatçı veya hizmet sektöründe ihtiyaç duyulan piyasa talebini karşılamak  için arz yaratılmak üzere verilen desteklemelerdir , bunların temel unsurları içerisinde  istihdamı artırmak hedeflenir.Devletin ihraçata dönük  döviz gelirlerinin artırılmasına yönelik olarak rekabeti koruyabilmek adına verilmiş olan ekonomik desteklerdir.

Destekleme adına orta ölçekli verilen finansman destekleri vardır kısa vadeli ve uzun vadeli olarak adlandırılabilir, yatırım amaçlı kredi destekleri de vardır ama işletme sermayesi ihtiyacı olduğunda yine her işletmenin gücüne göre belli teminatlar alınarak gerek yatırım kredileri , gerekse işletme kredileri yatırımcılara veya işletmecilere verilebilir.

Teminat sorunları çözülebilmesi için garanti fonu denilen bir encüman hayata geçirilmiştir, onun işlevi daha çok arttırılmıştır çünkü yatırım kredisi veya işletme kredisi alınabilmesi için bir işletmecinin o alacagı kredi için teminat vermesi gerekir ve burdada verilecek kredinin risk değeri alınır 1/3 şeklinde rakamlar ile değerlendirilebilinir
Örneğin: 1000 tl lik bir kredi alınacak ise 1500 liralık teminat mektubu vermek zorundasınız . 1500 tl lik bir teminat mektubu için ise en az 3000 tl lik bir gayrimenkul ünüz olması gerekmektedir.Bu aradaki eksikliği giderebilmek adına garanti fonu devreye girer ve yatırımcının elini güçlendirir.

Yatırım teşvik belgesi olanlar hangi vergi muafiyetlerinden yararlanır?


Yatırım teşviklerde vergi muafiyetleri , sigorta muafiyetleri  denilen dolaylı destekler vardır.Yatırımcı alacağı ithal edeceği tesisatlar ile ilğili ödeyeceği herhangi bir katma değer var ise veya gümrük ile ilgili olarak bir fon söz konusu ise bu tür makinalara kdv ve gümrük istemez çünkü işletme sermayesi ve elindeki finansmanı oraya harcamaktan ziyade yatırımı bir an önce hayata geçirmeyi düşünür dolayısıyla devlet burda kdv yi ötemeleme gibi bir durum söz konu olarak öne alır.

Örnek : Bir imalat sektöründe yatırım teşvik belgesi düzenlenecek , o alınacak makina tesisat kapasite raporuna göre belirlenir, kdv unsuru olarak ne kadar bir oran ise onun ile ilgili olarak kdv ödemez.Kdv ile beraber gümrük muafiyeti dediğimiz ithal edecegimiz bazı makina ve tesisat vardır özlikle özelik isteyen sektörlerde gümrük muafiyeti uygulanabilinir.

Yatırım teşviki alanlar geri ödeme yapar mı?


Yatırım teşvik belgesinden yararlanan firmalar veya şahıslar bunun karşılığında teminat verdikleri için doğal olarak onu ödemekle mükellefler , yani alışıla gelmiş olan devletin malı deniz yemiyen keriz misali olaylar artık ülkemizde yoktur. Daha önceden 95 lerden sonra özelikle 2002 lere gelen süreçlerde bankaların teminat mektuplarına bağlı olarak alınan yatırımların karşılığı ödenmiyordu ,  çünkü bir bankacı farklı bir sektör ile ilgili olarak yatırım yapıyordu teminat mektubunu kendisi veriyordu teşvikten yararlanıyordu ve geri ödemiyordu , geri ödemeyincede bunun karşılığında mevduatı devlet bankalarında olduğundan dolayı geri ödemediği için bu durumlarda suistimaller ortaya çıkıyor idi,böyle durumlar ile karşılaşılmaması üzere bankalar tekrardan düzenlendi, ve artık bir banka müdürü bir teşvik belgesine bağlı olarak bir kredi verecek ise  o kredinin geri dönüşünden kesinlik ile mesuldür.Yani o yatırımcı aldı parayı , yedi parayı geri ödemedi parayı , işte böyle bir durumda o bankanın müdürü sorumludur.Alan kişinin de geri ödememesi gibi bir durum söz konusu değildir  , risk çok fazla tölere edildiği için  geri ödememesi mümkün değildir , ama nasıl ödemez kiriz olur, yatırımı gerçekleştiremez, işleri iyi yürümez istemiyerek ödemez oda batış söz konusudur kimsenin de böyle bir şeyi beklemesi ümit edici bir şey değildir.

Yatırım Teşvik Belgesi  Oku


Turizm yatırım teşvik belgesi, teşvik belgesi nedir, hazine müsteşarlığı yatırım teşvik belgesi ,kobi teşvik belgesi, 2012 ,2013 teşvik belgeleri, devlet teşvikleri, hayvancılık, desteklemei kosgeb ve tübitak kredileri hakkında detaylı bilgi almak için bizi arayın...
Tel   :0232 482 09 91
Cep: 0532 314 59 10

teşvik belgesi