Slogan Danışmanlık

Kosgeb nedir ?

KOSGEB 1990 yılında kurulmuş bilim sanayi ve teknoloji bakanlığına bağlı olarak bakanlığın ilğili kuruluşu olarak tanımlanan bir kamu kurumu kamu kaynağı kullanan bir kurum küçük ve orta ölçekli dediğimiz kobilere  destek veren bir kurum olarak faaliyetlerini devam etmekte  

KOSGEB danışmanlık ne tür destekler vermektedir.


KOSGEB danışmanlık işletmelerin veya girişimcilerin araştırma geliştirme projelerine (AR-GE) iş birliği güç birliği  projelerine  , girişimcilik projelerine , çağrı esaslı projeler dediğimiz bellirli konulardaki projelere destek verilmekte bu destekler hibe şeklinde olabilmekte birde geri ödemeli destekler mevcuttur. Yine bu destek programları içerisinde 7 adet destek programı ile beraber KOSGEB kobilere destek verebilmekte.

KOSGEB  danışmanlık desteklerinden kimler yararlanabilir?KOSGEB danışmanlık desteklerinden kobilere destek olmakta olan bir kurum kobi tanımına baktığımızda 250 den az işçi çalıştıran , çalışanı olan şuan daki kobi tanım gereği net satış hasılatı veya bilanço toplamı 25 milyon tl yi geçmeyen işletmeler KOSGEBin destek kapsamına girebilmekte , desteklenen sektörler KOSGEBin destek verebileceği sektörler bakanlar kurulu kararı ile belirlenmiş durumda ...KOSGEB danışmanlık

KOSGEB desteklerinden nasıl yararlanılır?2010 yılından önce KOSGEBin standart destekleri bulunmakta idi halen de bu desteklerin bir kısmı devam etmekte 2010 yılının haziran ayında bir yünetmelik değişikliği ile beraber işletmelere konfeksiyon tarzı destek yerine terzi modeli destekleme yoluna gidildi , her işletmenin kendi özel ihtiyacına yönelik proje hazırlanması ile birlikte bu projelerin KOSGEB tarafından değerlendirilmesi sonucunda KOSGEB desteklerinin verilmesi planlandı her işletmenin kendine özğü değişik ihtiyaçları bulunmakta KOSGEB bir çok sektörde yer alan işletmelere destek olduğu için standart destekleri her firmaya uygun döşmemekte idi bunun önüne geçebilmek için nasıl terziye gidildiğinde herkese özel elbise yapılır kobi destek proje amacıda bu şekilde şekil almıştır. Kobi proje destek programında desteklenmiyecek hususlar dile getirilmiştir bunlardan bazıları arsa alımı, bina alımı , taşıt alımı , kiralama giderleri ve proje ile ilğili birebir ilgisi olmayan giderler desteklenmemekte bunun dışında proje kapsamında alınacak personel yazılım reklam çalışmaları gibi giderler desteklenebilmekte bu destekleme programında makina destek dahi KOSGEBin desteklediği tutarın yüzde onu kadarını  işletmemiz destek olarak kullanabilmektedir. Örneğin KOSGEB in destek vereceği rakkam 50 bin tl ise bu projenin 5 bin tl sini o proje kapsamında alacağı makina tesisat için kullanabilmektedir diğer giderler yüzde 50 oranında desteklenebilmektedir . Kobi proje destek programında destek üst limiti 150 bin tl dir geri ödemesiz bir destek dir projeler altı ile yirmidört ay arasında sürebilen projeler desteklenmektedir.


KOSGEB'in Ar-Ge faaliyetlerine ne gibi bir desteği vardır?KOSGEBin  ARGE  projelerinde bilgi ve teknolojiye dayalı yeni fikirlerin desteklenmesi hedeflenmekte işletmeler başvura bildiği gibi yenilikçi fikirleri ile girişimcilerde , şahıslarda başvuru yapabilmekteler , bu kişilerinde projelere geçmeleri halinde işletmelerini kurup , KOSGEB veritabanına kayıt olmaları gerekmekte , diğer genel  itibari ile KOSGEBin desteklerine göre destek orani biraz daha fazla yüzde yetmiş beş gibi bir oran mevcut iki aşamalı bir destek , arge inovasyon kısmında ilk prototip in ortaya çıkmasına dönük olarak makina tesisat, ham madde destegi sağlanmakta  burda yüzbinlik hibe desteği , ikiyüz bin liralık da bir geri ödemeli destek mevcut, projede çalışacak personelin giderlerine yönelik yüzbin liralık bir destek mevcut arge projesi devam ederken proje geliştirmeye dönük de yüzbin lira civarında çeşitli başlıklarda destek mevcuttur . ilk prototip ortaya çıkmasından sonra ikinci aşamasına geçebilir işletmelerimiz bu destek programının ismide endüstiriyel destek programı burada yüzelibinliralık hibe 200 bin geri ödemeli destek mevcut yine arge programında oldugu gibi yüzbinlira personelin maaşlarına dönük destekleme yapılabilmekte bu destekde de amaç ilk prototip i ortaya çıkmış ürünün seri üretime geçmesine dönük uygun koşullarda ekonomiye uyacak şekilde ticarileştirmesine yönelik bir yatırım desteği. Endüstiryel destek programına arge çalışmasını başarı ile bitirmiş firmalarda başvurabilir veyahut da yeni ürünün patenti elinde olup kendi imkanları ile  herhangi bir devlet destegi almadan prototipini ortaya çıkarmış işletmeler ellerindeki patent belgesi ile beraber direk ikinci aşamanın endüstüriyel destek programına dönük projeler hazırlayarak destekden yararlanabilir.

Güç birliğine gitmek isteyen KOBİ'ler KOSGEB'ten destek alabilir mi?En az beş tane aynı sektörde yer alan firmanın bir araya gelmesi ile oluşturulacakları yeni bir firmaya destek verilmesini amaçlayan bir destek programı öncelikle bir araya gelecek işletmeler ortak sorunlarına ortak çözümler üretme amaçlı bir proje geliştirmesi gerekiyor örneğin ortak bir atölye kurulabilir, ortak bir tedarik firması kurulabilir , ortak bir pazarlama firması kurulabilir , ortak bir labaratuvar firması kurulabilir,kobilerin dışında ortak olmak isteyen işletmeler olursa büyük işletmeler gibi ve kobi tanımına uymayan kuruluşlar gibi  işletmeler ortak olmak isterler ise bu 5 tane kobinin dışında ortaklıga dahil olabilmekteler .. KOSGEB danışmanlık

KOSGEB desteklerinden faydalanmak isteyenlere önerilerimizKOSGEB den destek almayı düşünen işletmelerimiz aracı kurum kullanmadan direk KOSGEB müdürlüklerinden gerekli bilgiyi alarak gerekli başvuruyu yapabilirler KOSGEB bu konuda gerekli desteği saglamaktadır gerek yüz yüze gerekse telefon aracılığı ile bu desteği sağlamaktadır .KOSGEB danışmanlık

KOSGEB proje destekleri için bilgi alabileceginiz  internet adresleri

www.KOSGEB.gov.tr    
www.sanayi.gov.tr
kosgeb danışmanlık