home

Slogan Danışmanlık

Tarımsal Danışmanlık Destegi


Tarımsal Danışmanlık Şirketi :


Çiftçilere , tarımsal firmalara , ziraat odalarına ve tarımdan fayda sağlayan kuruluşlara  tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak için kurulan yetki sertifikasına sahip tarımsal danışmanlık şirketleridir.

Tarım Danışmanı :


T.C  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından  uygun görecegi niteliklere haiz ziraat mühendisi , veteriner hekim , gıda mühendisidir.
Tarım Danışmanlarının Çalışma Esasları, Yükümlülük ve Sorumlulukları:
Tarım danışmanları tarımsal üretim , pazarlama ,aşamasında  ve bütün aşamalarında  karşılaşılan problemleri gelişen teknolojileri kullanarak sorunları çözebilecek bilgi ve beceri kazandırmalarını sağlayak  danışmanlık hizmeti vermekle yükümlüdür...
Tarım danışmanları sorumlu oldukları koperatifin çalışma bölgesinde ikamet etmek zorundadırlar.
Tarım danışmanları, çalışma süreleri içinde programlanan ve kendilerine bildirilen eğitim faaliyetlerine katılmakla yükümlüdürler.
Tarım danışmanı, hizmet sözleşmesi süresince hiçbir tarımsal ticari faaliyette bulunamaz, tarımsal girdilerin ve ürünlerin satımını/alımını ve reklâmını yapamaz.Tarımsal danışmanlık

Sertifikalı tarım danışmanının dan nasıl destek alınır ?


Çiftci kendi üretimi ile ilgili olarak hangi konuda olursa olsun tarım danışmanınında , kendi ürettiği tarımsal ürün veya hayvansal üretim ile ilgili olarak hangi konuda bilgiye ihtiyaç var ise o konularda destek alacaktır.A dan Z ye tüm tarımsal ihtiyaçlarına cevap alabilecegi bir sistem ile dem danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.Tarımsal danışmanlık

Örnek olarak : Buğday da , ayçiçeğinde ve kültür bitkilerinde gübre ve gübrelemeyi anlatarak hangi ürünler  ne zaman, ne kadar , nasıl ve ne miktarda gübre atılması gerektiğini çiftçilerimize anlatarak tarımsal danışmanlık hizmetinin bir gereği olan bilgilendirmeyi yapmış olacağız....

Tarım danışmanı, zirai danışmanlık, tarımsal danışmanlık yönetmeliği

tarımsal danışmanlık