home

Slogan Danışmanlık

Proje danışmanlık

Dem Danışmanlık Hizmetleri ; siz değerli müşterilerine finansman destekler konusunda destek ve teşvikler'den  firmalarımızın azami ölçüde istifade edebilmesi , yatırım ve daaliyetlerini uygun kaynak, uygun vade ve en düşünk maliyetle finanse etmelerini sağlamak için kurulmuş alanında lider firma olarak hizmet vermektedir.Dem Danışmanlık proje ve portföy yönetim danışmanlığı hizmeti veren ülkenin en hızlı büyüyen şirketlerinden biridir.

Her türlü bölgesel ve ulusal proje ihtiyaçlarınıza destek sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Proje başvuruları nasıl değerlendirilir?


Projeler ajansa teslim edildikten sonra ilgili birim uzmanlarınca evrak kontrolü yapılıyor , burda başvuru sahibinin uygunluğu , evrakların eksik olup olmadığıını kontrol ediliyor eğer evraklarında bir eksiklik  yok ise ve  başvuru sahibi de uygun ise değerlendirme için bağımsız değerlendiricilere dosyalar teslim ediliyor , burda kesinlikle ajans uzmanları herhangi bir puanlama yapmıyor değerlendirme sürecinin içerisine kesinlikle dahil olamıyorlar ilgili mevzuat geregi bu değerlendirmeyi sadece bağımsız değerlendirmeciler yapabilir , bağımsız değerlendirici dediğimiz ekip tamamen bölge dışından seçilen konusunda uzman kişiler , bu bağımsız değerlendiriciler , kalkınma ajanslarına başvuruda bulunuyorlar cv lerini ajans uzmanları inceleyip , proje konusu geregi en uygun cvler seçilip o dönem için istihdam ediliyor bir projeyi iki bağımsız denetçi tarafından değerlendiriliyor,örneğin bir proje limitin altında kalıp , bağımsız bir değerlendirmeci limitin üstünde puan verdi ise üçüncü bir değerlendirmeciye geçiyor,yada iki değerlendirici arasında 15 puandan fazla fark olduğunda yine aynı şekilde  üçüncü bir değerlendirmeciye geçip maksimum adil olması sağlanmaya çalışılıyor, ve tamamen bölğe dışından bölğedeki firmaları tanımayan bölgedeki firmaların, yada bölgedeki başvuru sahiplerini tanımayan kişiler özelikle kalkınma ajansları tarafından bu tarz kişilere önem verilmektedir.Bağımsız değerlendiriciler değerlendirmelerini tamamladıktan sonra  liste üzerinde genel sekreterlikçe uygun görülen bazı projelere önizleme  ve ziyaretler gerçekleştirmekteler, burdaki amaç projede yazılan projelerin uygun  , olup olmadığı yerinde bir kontrol gibi aslında, mekanın olup olmadığı yada proje konusunun yapılabilirliğini kontrol etmek amacı ile önizleme ziyaretleri gerçekleştirilebiliyor , önizleme ziyaretleri neticesinde bazı projelerde bütçe revizyonu yapılabiliyor bunun içinde ajans uzmanları bazı araştırmalar yapıp örneğin yüksek gösterilen bir bütçeyi düşürebiliyorlar tabi bir dayanağı olmak kaydı ile ayrıca uygun olmayan bazı makina ekipmanını proje kapsamında olmayan ama çıkarılmış bazı ekipmanları da silme yetkisi var bu öneriler ile birlikte bu projeler değerlendirme komitesine sunuluyor değerlendirme komitesi genelikle  5 yada 7 kişiden oluşuyor daha çok bölgeyi tanıyan kurumlardan kamu kurum ve kuruluşları yada üniversitelerden teşşekül  ettiriliyor biraz daha detaylı çalışma yaparak belli görüşlerine genel sekreterliğe raporluyorlar bağımsız değerlendirme ve bağımsız değerlendirme komitesi tarafından genel sekreterlik için onay için yönetim kurumuna sunar  yönetim kurumununu gerekçesinni göstermek kaydı ile listeden proje yetkisi var , ancak herhangi bir projeyi altan alıp üste çıkarma yetkisi bulunmamaktadır , Yönetim kurulunnun onayından sonra onaydan geçen liste kamu oyu ile paylaşılır.

Dem Danışmanlık :  Proje danışmanlık firmaları  ( şirketleri ) arasından sıyrılıp destek ve teşviklerden firmaların azami ölçüde istifade edebilmesi için yatırım ve faaliyetlere uygun kaynak , uygun vade ve en düşün maliyetle finanse etmelerini sağlar...
Proje danışmanlık
Ab proje danışmanlıkproje danışmanlık