home

Slogan Danışmanlık

Yatırımcıların kredi temini ile ilgili istisnalar var mıdır?


Bankalar yurt dışı kredi kuruluşları  ve uluslar arası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesini amacı ile düzenlenecek kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerler damga vergisine  istisnadır ayrıca anonim samdıkomendid ve limitet şirketlerin kuruluş sermaye artırımı birleşme devir ve bölünme ile  ilgili yapılacak değişiklikler , esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet koparitifleri ve bankalar yurt dışı kredi kuruluşlar ı ve uluslar arası kurumlarca  kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmeleri ile ilgili işlemler harca tabi tutulmayacaktır.
Kredi danışmanlık, şirketi, kredi danışmanlık  hizmetleri,  kredi danışmanlık

kredi danışmanlık