home

Slogan Danışmanlık

Kalkınma Ajansı Destekleri

Kalkınma ajansı nedir ?


Kalkınma ajansı bölgesel kalkınmayı hızlandırmak amacı ile kurulan firmalardır.Temel amaç kamu kesimi , özel ve sivil toplum kesimi arasındaki işbirliğini geliştirmek kaynakları etkin ve yerinde kullanarak yerel potansiyeli harekete geçirmektir ayrıca ajans proje ve faaliyetlere sağlanacak mali ve teknik destekler ile  kurumların kuruluşların proje üretme ve yönetme kapasitesini geliştirmeyi amaç edinmiştir  ulusal kalkınma ve programlarında ön görülenilke ve politikalar çercevesinde bölgenin rekabet gücünü artırmak ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirerek çalışmalarını sürdürmektedir.Kalkınma ajansı destekleri.

Kalkınma ajansı hibeleri ?

Kalkınma ajansınları temel olarak iki konuda destek vermektedirler teknik destekler mali destekler:
Teknik desteker tamamen kar amacı gütmeyen kurumsal kapasitelerini güçlendirmek amacı ile oluşturulmuş mekanizmalardır

Mali destekler ise : Kurum ve kuruluşların bunda kar amacı güden kuruluşlarda mali olarak desteklenmesi ve kalkınmada  ve ihtiyaç duyulan ivmeyi kazandırmak için oluşturulmuştur. Mali destekler kendi  altında doğrudan finansman destegi  faizsiz kredi destegi faiz kredi desteği şeklinde dillenmekte doğrıdan finansman desteği ile preoje teklif çağrısı yani hibe programları vermektedirler .Bir diğeride doğrudan faliyet destekleri  daha çok ürünleri çıktıları soft olan araştırmalar ve fiziliteler birlikte çalışmaları desekler veya bölgenin ihtiyaç duyabileceği araştırmaları bilgiye yönelik konuları destekleri içermektedir bir diğeri ise güdümlü proje desteği kalkınma ajansı destekleri
kalkınma ajansı hibeleri
Ajansların sağlayabileceği mali destekler;
Doğrudan finasman desteği
Faiz desteği
Faizsiz kredi desteği

Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Klavuzu

kalkınma ajansı listesi , destek yönetim klavuzu ,kalkınma ajansı hibeleri , kredileri, kalkınma ajansı destekleri.

kalkınma ajansı destekleri