home

Slogan Danışmanlık

Dogrudan Faaliyet Desteği

Doğrudan Faaliyet Desteği nedir?Doğrudan faaliyet desteği ajanslar tarafından verilen desteklerden bir tanesidir. Doğrudan faaliyet kapsamında temel olarak desteklenen faaliyetler bölgesel kalkınmanının  bölgenin rekabetçilik potansiyelinin artırılabilmesi için yapılacak araştırmalar ve fizilite çalışmaları temelini oluşturmaktadır.Bunun yanında bölge için öneme sahip araştırmaların yapılması eylem planlarının oluşturulması iş geliştirme ve tekno parkların oluşturulabilmesi için yapılacak fizilite çalışmaları bunlar hep doğrudan faaliyet desteği kapsamında desteklenebilecek faaliyet kapsamında sıralanabilinir ..

Doğrudan Faaliyet Desteğine ne zaman başvurabiliriz?


Doğrudan faaliyet desteği programı ilan edildikten sonra yıl sonuna kadar açık olan bir program dolayısı ile başvuru sahiplerinin belirli bir dönem aralığına sıkışmaları gerekmiyor , düşüncelerini yapabilmek için , ilan edildikten yıl sonuna kadar ajanslara başvurabilirler..Yalnız şu hususa dikkat etmek gerekiyor program için ajanslar tarafından açılan bütçenin beklenenden erken tüketilmesi durumunda doğrudan faaliyet destegi dogrudan kapanmış olacaktır.Bu durum ajansların web sayfalarında doğrudan  ilan edilmektedir.

Doğrudan faaliyet destekleri hangi çalışmaları kapsamaktadır?Bölgesel gelişme eksenleri göz önünde bulunduruluduğu zaman bölge için değer üretebilecek bölgenin öncelikli olduğu sektörlerde ön plana çıkabilmesini  sağlayacak sektörveya tema bazlı araştırma çalışmaları eylem planları , fizilite çalışmaları daha çok bölgenin ön planda olduğu sektörler ile ilgili bunları netleştirmeye yönelik olarak bir yol haritası çizmeye yönelik faaliyetler doğrudan faaliyet destekleri kapsamında destekleniyor.

Doğrudan Faaliyet Desteğine kimler başvurabilir?


Doğrudan faaliyet desteği programına başvurabilmek için tüzel kişiliğe sahip olmak gerekiyor öncelikle başvuru yapacak kurumun kendi görev ve sorumluluk alanı içerisinde olması gerekiyor proje konusunun birde ajansın proje bölgesinde olması gerekiyor , yerel yönetimler üniversiteler , sivil toplum kuruluşları kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları birlik ve koperatifler , diğer kamu ve kuruluşları başvuru sahiplerini oluşturuyorlar..

Doğrudan Faaliyet Desteğinin amacı nedir?Bu destegin verilme amacı bölge için önemli olacak sektörlere yönelik araştırma çalışmaları yapılması , sektörel ve temetik bazlı çalışmalar yapılması, yürütülmesi iş geliştirme merkezleri ve tekno parkların kurulabilmesine yönelik fizilibite çalışmalarının yürütülmesi  yine bölgesel kalkınmanın ve bölgesel rekabet ettirilebilirliğin artırılmasına yönelik yapılacak planlar dogrudan faaliyet destegi programı kapsamında desteklenebiliyor.

dogrudan faaliyet desteği