home

Slogan Danışmanlık

İŞLETMELERDE FİNANSMAN YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

Bir Yatırımın yapılması veya mevcut bir işletmenin varlığını sürdürebilmesi; PAZARLAMA, ÜRETİM, FİNANSMAN konularındaki üç temel fonksiyonun birlikte başarısına bağlıdır. Bunlardan herhangi birindeki başarısızlık işletmenin faaliyetlerinin sürdürülmesini imkansız hale getirir.  Bu üç temel fonksiyondan ne kastettiğimiz kısaca tanımlandıktan sonra, Finansman ve İşletmelerde Finansman Yönetiminin önemi vurgulanmaya çalışılacaktır.

 

Pazarlama : İşletmenin ürettiği mal ya da hizmetin satılabilmesini ifade eder. Ürettiğiniz mal yada hizmet Dünyanın en değerli ürünü de olsa, satamadığınız takdirde, ekonomik bir önemi yoktur ve faaliyetinizi sürdürme şansınız olmaz.

 

Üretim : Sunduğunuz mal veya hizmet; piyasada kabul görecek nitelik ve standartlarda, teknik olarak yeterli, hedeflediğiniz ihtiyacı karşılamalı, müşteriyi tatmin etmelidir. Aksi durumda piyasada olmanız mümkün olamaz. 

 

Finansman : Pazar araştırmanızın sonuçları olumlu, üretiminiz teknik olarak yeterli piyasada kabul görecek niteliktedir. Ancak, düşündüğünüz yatırımı gerçekleştirecek finansmanı bulamadıysanız veya geçmişten gelen - geçmişi başarılarla dolu - bir  işletme bile olsanız, başarılı bir finansman yönetimini, yeterli likidite ve karlılığı  sağlayamadığınız zaman faaliyetlerinizi sürdüremezsiniz.

 

Finansman Yönetimi : İşletmelerde, uygun sermaye yapısı ve düşük maliyetle en yüksek getiriyi elde etmek, likiditeyi sağlamak, gerekli tedbirleri alarak risklerden korunmak, firmanın piyasa değerini maksimum seviyeye çıkarmak çabasıdır.

 

Finans Yöneticisi;

Ø  Firma menfaatlerini en yüksek seviyeye çıkarmak, sağlıklı finansman politikası oluşturup uygulayabilmek için, parasal ve parasal olmayan kaynakları etkili bir şekilde değerlendirip, organize ve koordine eder,

Ø  Dünya’daki ve Ülkedeki sosyo-ekonomik gelişmeleri, sektördeki gelişmeleri takip ederek, ekonomi ve finans çevreleri ile ilişkiler geliştirerek, gelişmelerden zamanında haberdar olup, gelecekle ilgili  tahminlerde bulunur, firmasının menfaatlerini koruyup geliştirecek tedbirleri alır,

Ø  Ticaret, Vergi, İş, Teşvik, Destek mevzuatlarını takip ederek; mümkün olduğunca vergi v.b. yüklerden kaçınıp, teşvik ve desteklerden yararlanarak, maliyetleri düşürüp verimliliği ve karlılığı artırmaya çalışır,

Ø  Yatırım ve işletme faaliyetlerinin özelliklerine uygun kaynak, maliyet ve vade yapısıyla finanse edilmesine, finansman yapısının dengede tutulmasına çalışır, 

Ø  Mal hareketleri, Para hareketleri, Vadeli işlemler, Dövizli işlemler gibi risk içeren konularda; işin özelliğine göre sigorta, forward, swap, faktoring, forfaiting, opsiyon satın almak gibi dengeleme işlemleri yaparak riski ortadan kaldırmaya/azaltmaya çalışır,