Slogan Danışmanlık

Finansman Destekleri

DESTEK ve TEŞVİKLER’ den  firmalarımızın azami ölçüde istifade edebilmesi, Yatırım ve faaliyetlerini Uygun Kaynak, Uygun Vade ve En düşük Maliyetle finanse etmelerini sağlamak için;

  • Firmalarımızın Yararlanabileceği Kaynaklar konusunda Bilgilendirilmesi,
  • KOSGEB, TUBİTAK, EKONOMİ BAKANLIĞI, TARIM BAKANLIĞI v.b. Kuruluşlara  Proje Hazırlanması, Destek almaya hak kazanana Projelerin mevzuat ve prosedürlere uygun şekilde yürütülerek, başarıyla sonuçlandırılması,
  • Teşvik Belgesi alınması
  • Sanayi Sicil Belgesi alınması
  • Bankalar ve diğer finans kuruluşlarından firma açısından en iyi vade ve maliyetle kaynak temini konusunda çalışmalar yapılması
  • Sorunlu kredilerde Yeniden Yapılandırma ile tıkanıklıkların aşılması
  • Firmanın durum ve ihtiyacına özel çözümler geliştirilmesi