Slogan Danışmanlık

Danışmanlık Hizmetleri

Dem  Danışmanlık Hizmetleri çalışma prensibi olarak öncelikle müşterileri yerinde görüyor , mevcut durum analizleri yapılıyor, yani bir hastanın doktora gidişi gibi , gidip müşterilerimizin yerinde ne var ne yok detaylı bir analiz yapıyoruz.Öncelikle tespitler yapmış oluyoruz , mevcut durumda müşterimizin durumu nedir  yani satış yönetim bölümünde mi bir problem var , satın almasında mı bir problem var , deposunda mı bir problem var , üretim bölümünde mi bir problem var, mali kısmında mı bir problem var, müşterilerine sağlıklı ulaşamıyor mu , biz müşterilerimizin mevcut durumunu tespit ettik den sonra  bir rapor çıkarmış oluyoruz. Bu raporumuzda hangi alanlarda , boşluklar var hangi alanlarda müşterimizin hangi alanlara yönelik olarak ihtiyacı var bunları tespit ettik den sonra bu raporumuz dışında müşterimize dönüyoruz ve birlikte karar veriyoruz hangi alanda hangi konuya müdahale edecez ve ne tür çözümler üreteceğiz  birlikte karar vermiş oluyoruz , bizim yaklaşımımız bu tespitler ışığında  belirli bir program ile hangi konularda boşluk var ise o konulara yönelik çözümler üretmektir bu konuya yönelik teklifimizi yaparız , müşterimiz bunu kabul ettikten sonra biz  bir planlama yaparız , planlama doğrultusunda ne kadar sürecek kimler tarafından yapılacak , nasıl bir hizmet sunacağız , bunu bütün detay ve programları ile programımıza almış oluyoruz.Burda önemli olan müşterimiz sadece belirli bir alanda hizmet istemiş olabilir , Örnek verecek olur isek satış yönetim alanı ile ilgili olarak bir   danışmanlık hizmeti istemiş olabilir.Bu şekilde de hizmet verebiliyoruz.Müşterilerimizin beklentileri ışığında da bu hizmetleri vermiş oluruz

Finansman destekleri konusundaki hizmetlerimiz


DESTEK ve TEŞVİKLER’ den  firmalarımızın azami ölçüde istifade edebilmesi, Yatırım ve faaliyetlerini Uygun Kaynak, Uygun Vade ve En düşük Maliyetle finanse etmelerini sağlamak için;

    Firmalarımızın Yararlanabileceği Kaynaklar konusunda Bilgilendirilmesi danışmanlık hizmetleri konusuna girmektedir.,
    KOSGEB, TUBİTAK, EKONOMİ BAKANLIĞI, TARIM BAKANLIĞI v.b. Kuruluşlara  Proje Hazırlanması, Destek almaya hak kazanana Projelerin mevzuat ve prosedürlere uygun şekilde yürütülerek, başarıyla sonuçlandırılması,
    Teşvik Belgesi alınması
    Sanayi Sicil Belgesi alınması
    Bankalar ve diğer finans kuruluşlarından firma açısından en iyi vade ve maliyetle kaynak temini konusunda çalışmalar yapılması
    Sorunlu kredilerde Yeniden Yapılandırma ile tıkanıklıkların aşılması
    Firmanın durum ve ihtiyacına özel çözümler geliştirilmesi
Danışmanlık hizmetleri, insan kaynakları, çevre, akademik, proje danışmanlık hizmetleri...


danışmanlık hizmetlerii