home

Slogan Danışmanlık

Yard. Doç. Dr. Erol BULUT – İktisat Danışmanı

EĞİTİM


Doktora (İktisat)  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Mayıs, 2005)Ankara, Türkiye
Master ( Uluslararası Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat, Temmuz 1998) Ankara Türkiye

Lisans(İktisat, Eylül Gazi Üniversitesi, İİBF, İktisat, Ankara, Türkiye 1995)               

AKADEMİK TECRÜBE


Yardımcı Doçent İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat (Kasım, 2006- )İktisat Bölümü, Gazi Üniv., İİBF, Ankara, Türkiye

Araştırma Görevlisi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat (Şubat,1997 – Kasım 2006)İktisat Bölümü, Gazi Üniv., İİBF, Ankara, Türkiye

Yayın Kurulu Sekreteri Ekonomik Yaklaşım Dergisi (1998-2000)

Farabi Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Bölüm koordinatörü (2009- 2012)  

Erasmus Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Bölüm koordinatörü ve Gazi Üniversitesi İİBF resmi yazışma koordinatörü (2004-2006 )  
      
Misafir Öğretim Üyesi University of Aberdeen (UK)(2002 – 2003)

İDARİ GÖREVLER


1)Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Başkan Yardımcılığı (05.11.2007-05.11.2010).
2)Gazi Üniversitesi İİBF Yönetim Kurulu Üyeliği (20.06.2008-20.06.2011).

YAYINLAR

Tezler

1) Master Tezi : Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Ekonomik Etkileri , Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998 (Danışman: Prof. Dr. M. Tuba ONGUN).

2)Doktora Tezi : Döviz Kuru Belirleme Modelleri ve Döviz Piyasasının  Mikro Yapısı: Türkiye Örneği, 2005 (Danışman: Prof. Dr. Dilek ÖZBEK)

Makaleler


1)Tayland Ekonomisi ve Kriz , Ekonomik Yaklaşım , V. 34., 1999, s.55-73. (Hakemli)

2)F.A.Hayek'in İktisat Bilimindeki Yeri, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi, İİBF Dergisi, 1999, V.5, s.87-101. (Hakemli)

3)Türk Turizminin Dünyadaki Yeri ve Dış Ödemeler Bilançosuna Etkisi, G.Ü. İİBF Dergisi, Kış, 2000, s.71-85. (Hakemli)

4) Tarımın Kalkınmadaki Rolü ve Türkiye’de Tarımsal Teşvikler, GÜ. İİBF Dergisi, Bahar, 2004, C.6, V.1, s. 47-62,. (Hakemli)

5)Parametrik Riske Maruz Değer Yöntemi İle Döviz Kuru Riski Yönetimi: Türkiye Örneği, Ekonomik Yaklaşım, Bahar-2004, C.15, S.51., s.72-91. (Hakemli)

6)Piyasa Yapıcılığı Sistemi ve Türkiye Uygulamasının Değerlendirilmesi, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Haziran-2005, Sayı.495, s.28-40. (Hakemli)

7)Uluslararası Ticaret ve Sosyal Damping, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi, Cilt 55, s.1, s.297-323., 2006, Prof. Dr. Toker Dereli’ye Armağan. (Hakemli)

8)Ters Lojistik ve Şirketlerin Maliyet Yönetimi üzerine Etkileri, Ekonomik Yaklaşım, Cilt 19, s.325-344., Özel Sayı, 2008, Prof. Dr. Aydın Güven Gürkan’a Armağan. (Hakemli)

Kitap ve Kitap Bölümü


1)Impacts of International Capital Flows to Turkish Economy During the 90’s, Turkish Foreign Policy in Post Cold War Era, Brown Walker Press, Boca Raton, Florida, 2004, s. 53-78 (Ed. İdris BAL).

2)Irak Savaşı, Ekonomi ve Petrol, III. Körfez Savaşı, (Ed. Mehmet Şahin ve Mesut Taştekin), Platin, Ankara, s.319-352., 2006.
3) Ters Lojistik Faaliyetlerinin İşletmelerin Maliyet Tasarrufları ve Ekonomik Kazançları Üzerindeki Etkileri, Güncel İşletmecilik Konuları, (Ed. Zeki Doğan ve M. Emin İnal), Tablet, s.61-78, 2008.
4) İran Ekonomisi, Ortadoğu Siyasetinde İran, (Ed. Türel Yılmaz ve Mehmet Şahin), Barış Kitabevi, Ankara, s.287-318., 2011.
5)Uluslararası Para Sisteminin Evrimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2012.

Bildiriler


1) “Nominal Stock Returns and Inflation: Evidence From İstanbul Stock Market”, Multınational Finance Center, Eleventh Conference, 3-8 Temmuz 2004, İstanbul.

Tartışma Metinleri

1) Döviz Riskine EWMA Yöntemiyle Bakış: Türkiye Örneği, A.Ü. SBF Tartışma Metinleri, No.69, Nisan 2004.